[PASCAL Bá Đạo] Tập 21 P5/5 Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần[PASCAL Bá Đạo] Tập 21 P5/5 Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
#LTĐH #ltdh #lop11 #daoham #lythuyet #pascal

Tập này thầy hướng dẫn:

Phần 1. FUNCTION lấy nhập liệu từ người dùng (cách nhau bởi dấu SPACE và ấn ENTER để kết thúc – hạn chế được việc khai báo nhiều biến a,b,c,d,.. phức tạp), kiểm tra xem phải là số nguyên không, nếu phải thì lưu chúng vào một mảng những số nguyên dương hoặc âm để xử lý kết quả về sau

Phần 2. Hướng dẫn sử dụng
—————————- TYPE record__end;
để xử lý hàng loạt các kết quả.
a. Đếm số lượng phần tử dương cho kết quả ra màn hình
b. Tính tổng các phần tử dương trong mảng.
c. Tính trung bình các phần tử trong mảng.
d. Tính trung bình các phần tử dương trong mảng
e sai. Tìm giá trị của vị trí = k với k nhập từ bàn phím.

Phần 3.
e. Tìm vị trí đầu tiên của phần tử =k với k nhập từ bàn phím.
f. Tìm vị trí phần tử =k với k nhập từ bàn phím, nếu có nhiều phần tử =k thì hiển thị ra màn hình tất cả vị trí phần tử=k đó.

Phần 4.
g. Đếm số lượng phần tử là nguyên tố trong mảng.
h. Kiểm tra mảng vừa nhập có phải là cấp số cộng hay không?

Phần 5.
i. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần các phần tử và hiển thị ra màn hình mảng tăng đó
////
Playlist [PASCAL Bá Đạo] Giải và suy luận các bài tập TURBO PASCAL:

Đây là một chuyên đề về các bài tập tin học THPT với ngôn ngữ lập trình pascal, thầy cố gắng suy nghĩ là mở rộng các bài tập mà chúng ta tiếp xúc thành những dạng bài nâng cao và tìm giải pháp cho chúng. Hi vọng chuyên đề này sẽ giúp ích các em nhiều trong việc học và luyện tập PASCAL để chuẩn bị cho kỳ thi tốt hơn.
Quan trọng trong lập trình là phải làm, phải viết chứ không phải chỉ xem thôi. Hiểu là tốt nhưng làm được mới thật sự đáng nể trọng.
////
Tài liệu và code:

////
Em hãy truy cập để nhận và tải về những video thế này cũng như cập nhật những thông tin mới về các bài học của thầy một cách nhanh nhất.

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/cong-nghe/

1 thought on “[PASCAL Bá Đạo] Tập 21 P5/5 Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *