Posted onCavat.com tiếp tục gởi đến quý vị và các bạn một Video hướng dẫn cách thắt mới đó là kiểu Eldredge. Sở dĩ mọi người khắp nơi trên thế giới phải gọi kiểu thắt này theo tên như vậy là vì do chính Jeffrey Eldredge đã tạo nên cách thắt này đầu tiên vào năm 2007 và chỉ trong một năm, kiểu thắt này đã trở nên nổi tiếng khắp trên thế giới. Một trong những tác nhân làm cho cách thắt này lan rộng một cách nhanh chóng đến như thế là do Keeir (một nhân vật nổi tiếng trên thế giới lúc bấy giờ) đã sử dụng cách thắt đó và nhờ internet, nó đã được lan rộng khắp nơi trong năm 2008 và nhiều năm sau đó….
Xin xem chi tiết hướng dẫn tại:

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/thoi-trang/

One Reply to “Hướng Dẫn Cách Thắt Cà Vạt Kiểu Eldredge tuyệt đẹp! – Cavat.com”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *