Học Excel cơ bản 55 | Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong ExcelHọc Excel cơ bản 55 | Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong Excel
Học Excel cùng ĐT Nguyễn:
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”: ​
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Group:

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
🔑 Học Excel, Có Việc Ngay: ​
🔑 Hãy để VBA giúp bạn:
🔑 Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: ​

Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong Excel sử dụng hàm Year và hàm Month:
=( YEAR ( Ngày_nay ) – YEAR ( Ngày_xưa ) ) * 12 + MONTH ( Ngày_nay ) – MONTH ( Ngày_xưa )

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/cong-nghe/

4 thoughts on “Học Excel cơ bản 55 | Cách tính số tháng giữa 2 ngày trong Excel

 1. Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:
  ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": ​http://bit.ly/ex101_dtnguyen

  ▷ Xem ngay "Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA": http://bit.ly/vba101_dtnguyen

  ▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk

  ▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online

  ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  ▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG  Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:

  🔑 Học Excel, Có Việc Ngay: ​https://www.hocexcel.online/ex101

  🔑 Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101

  🔑 Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: ​https://www.hocexcel.online/dv101​

 2. Anh ơi cho em hỏi: Em muốn tìm khoảng thời gian giữa " Ngày xưa" và 'Ngày nay" nhưng kết quả ở dạng: x năm y tháng z ngày thì như thế nào anh?

 3. Mình thì hay dùng hàm Datedif(ngày bắt đầu, ngày kết thúc,"m") là ra kết quả 315 tháng. Cách này ngắn và linh hoạt ở chỗ có thể thay "m" bằng "y" (năm) hoặc "d" (ngày)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *