#Excel căn bản: Tính giá trị trung bình trong Excel [P1]Đăng ký giúp tôi:
Kênh Youtube:
Facebook:
Fanpage: fb.me/excelnguoimoi
Twitter:

Để tính giá trị trung bình trong một phép tính trong Excel có rất nhiều cách tuy nhiên việc sử dụng hàm nào để cho công thức ngắn gọn và nhanh chóng thì đó là cách bạn chọn lựa? Có thể nói phép tính giá trị trung bình trong Excel là một phép tính đặc trưng được sử dụng nhiều trong thống kê? vậy làm thế nào để sử dụng hàm tính giá trị trung bình trong Excel đơn giản.

Để tính giá trị trung bình bạn có thể thực hiện bằng nhiều cách tuy nhiên để đơn giản bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE, hàm AVERAGE trong excel là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số. Với cú pháp đơn giản của hàm AVERAGE ta có thể thực hiện tính trung bình cộng của dãy số một cách đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.
= AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)
Trong đó
Number 1: Đối số thứ nhất (bắt buộc)
Number 2: Đối số thứ hai
Number3: Đối số thứ ba…

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/tong-hop/

2 thoughts on “#Excel căn bản: Tính giá trị trung bình trong Excel [P1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *