36. Bài 36: Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013– Excel trong ví dụ minh họa này là sử dụng excel 2013.
– Link bài tập ví dụ

Facebook:
Youtube channel:

– Sort trong excel 2010
– Cách sort trong excel 2003
– Cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong excel
– Hàm sort trong excel
– Sắp xếp dữ liệu trong excel 2007
– Cách sắp xếp điểm từ cao xuống thấp trong excel 2003
– Cách sort dữ liệu trong excel 2010
– Cách sắp xếp tên theo thứ tự abc trong excel
– Hàm sắp xếp có điều kiện trong excel
– Cách sắp xếp ngày tháng tăng dần trong excel
– Cách lọc trong excel 2003
– Bỏ sắp xếp trong excel

Nguồn: https://millionwordsite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://millionwordsite.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *